Referenciák

REFERENCIÁK

01

BANKI RENDSZEREKET VILÁGSZERTE SZÁLLÍTÓ SZOFTVER FEJLESZTŐ CÉG

Ebanking keretrendszer | Corporate banking | Natív felhős rendszer | Domain Driven Design | Continuous Delivery | Devops | Angular JS | Cloud Foundry | Redis | RabbitMQ | Bosh | AWS

Natív felhő alapú teljes körű vállalati banki platform kifejlesztése

FELADAT RÉSZLETES LEÍRÁSA

Internet bankolást támogató felhős szolgáltatás és platform kialakítása volt a cél, mely a későbbiekben ki lett terjesztve egy általános felhős banki platform kialakítására – a rendszer tervezése DDD módszertannal történt. Natív felhős multi tenant platform került kialakításra. A cél egy vállalati bankolást megvalósító felhős platform volt, mely képes integrálni a banki rendszereket és DSL segítségével támogatja a vállalati üzleti folyamatok definiálását. A felhasznált technológiák: Spring Cloud stack, Netflix stack, Angular JS, Cloud Foundry, PostgreSQL, OrientDB, Redis, RabbitMQ, Chef, Bosh, AWS, Jenkins. Alkalmazott módszertanok: Domain-Driven Design, Continuous Delivery (CI/CD), Infrastructura as Code, Devops.

02

MAGYAR ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPAI TIER 2 BANKOK

Bank | Pénzügy | Jogosultság kezelés | Ingatlan fedezetes hitel kezelés | Elektronikus kereskedő rendszer | Basel 2 megfelelőség | Hitelkockázat kezelés | Kontrolling | Automatizált besorolás

Magyar és közép-kelet-európai Tier 2 bankok számára különféle szakmai rendszerek fejlesztése

FELADAT RÉSZLETES LEÍRÁSA

A jogosultsági rendszer fejlesztése során az volt a cél, hogy egységes, az összes célrendszer, szakrendszer (többek között az e-banking rendszer) számára elérhető, egységesen működő, központi jogosultság kezelő megoldás jöjjön létre. A rendszer az elektronikus aláírás kezelést, és fiókban papír alapú átutalásokhoz aláírás csoportok kezelését  is lefedte. A fejlesztés WebSphere AS, J2EE, SOA, DB2, Java 1.4, Maven Project technológiákra építve valósult meg.

Deviza alapú ingatlan fedezetes hitelek kezelését biztosító rendszer fejlesztése – WebSphere AS, J2EE, SOA, DB2, Java 1.4, Ant technológiákra építve valósult meg.

Elektronikus kereskedő rendszer kifejlesztése és az egyéb rendszerekkel integrálása. A fejlesztés Jboss, J2EE, SOA, STS own framework, Oracle, Java 1.4  technológiákra építve valósult meg.

A Basel2 szabályozásnak való megfelelőség érdekében kerültek fejlesztésre a piaci és hitelkockázat modulok. A fejlesztés Oracle 9iAS, J2EE, Oracle, MVC, Ant technológiákra építve valósult meg.

Multi tenant szoftver, algoritmus létrehozása, mely az indított tranzakciók automatikus besorolását, kategorizálását teszi lehetővé a cégcsoport összes cégére, 7 országra kiterjedően. A fejlesztés Spring 3, Maven 3, Java 6, SOA, MyBatis 3, ExtJs, Weblogic technológiákra építve valósult meg.

03

BIXIO CONSULTING KFT.

Élelmiszer felesleg kezelés | Felajánlás | Fogadó | Igénylés | Minőségbiztosítás | Futár kezelés | Gyűjtőpont | Logisztika szervezés | Árazás | Üzleti folyamat kezelés | Natív felhős rendszer

Bixio Consulting Kft. – Élelmiszer felesleg és élelmiszer-hulladék újrafelhasználhatóságát biztosító platform kifejlesztése

FELADAT RÉSZLETES LEÍRÁSA

A projekt célja az élelmiszer felesleg és hulladék másodlagos felhasználását biztosító logisztikai feladat rendszerbeli megoldására egy informatikai platform készítése, beleértve a feladat megoldására szolgáló modell megalkotását és a megoldásra alapuló közösségi és ügyviteli platform prototípusának kifejlesztését.

A platformon belül lehetőség van a felajánlások, illetve a fogadó fél igényének rögzítésére, a platform szolgáltató adminisztrátori és szervező feladatainak elvégzésére, valamint a logisztikai partnerek szállítással kapcsolatos tevékenységének ellátására. Mindezt mobil eszközökre fejlesztett alkalmazások segítségével is támogatja a rendszer.

04

LECHNER TUDÁSKÖZPONT

Országos Építésügyi Nyilvántartás modulja | Építésügyi igazságügyi szakértő | Ügyfélkapu integráció | Kirendelés | Státusz | Feladatok | Dokumentumkezelés | Sablonkezelés | Helyszíni szemle | Szakvélemény | Díjjegyzék | Benyújtás | Negyedéves jelentés

Lechner tudásközpont – Országos Építésügyi Nyilvántartási szakrendszer (OÉNY) Igazságügyi szakértői modul kifejlesztése

FELADAT RÉSZLETES LEÍRÁSA

A fejlesztés keretében létrehozott rendszer az Országos Építésügyi Nyilvántartási szakrendszer egyik modulja, melynek fő funkcionalitása az építésügyi igazságügyi szakértők munkájának teljes körű támogatása. Ennek keretében

 • a rendszer illeszkedik az OÉNY keretrendszerhez, használja annak alapszolgáltatásait, pl. a jogosultságkezelés, üzenetküldés, ügyfélkapu és egyéb rendszerekhez készült interfészek;
 • rögzíthetők az igazságügyi szakértői munkák alapját képező igazságügyi szakértői vagy intézményi kirendelések, és nyomon követhető az egyes kirendelésekkel kapcsolatos feladatok státusza;
 • rögzíthetők a munka kapcsán keletkezett beérkező, és a szakértő által a rendszeren kívül készített dokumentumok;
 • a szakértői munka kapcsán keletkező dokumentumok (pl. jegyzőkönyvek) a rendszerben kezelt sablonok alapján kitölthetőek, előzetesen szerkeszthetőek, majd legenerálhatóak a rendszerből. A legenerált dokumentumok rendszeren kívül, utólag szerkesztett verziói feltölthetőek a rendszerbe;
 • helyszíni szemle szervezhető meg, és a kapcsolódó meghívók előállíthatók és kiküldhetőek a rendszer segítségével;
 • a rendszer támogatja szakvélemény létrehozását, rögzített adatokkal feltöltését, sablon alapján történő legenerálását, verzióinak kezelését és elektronikus úton történő benyújtását;
 • a rendszer támogatja díjjegyzék létrehozását, rögzített adatokkal feltöltését, sablon alapján történő legenerálását, verzióinak kezelését és elektronikus úton történő benyújtását;
 • a rendszer támogatja a negyedéves jelentés elkészítését.

05

BROADWAY JEGYIRODA

Online jegyértékesítés | Kártyás fizetés | Barion integráció | szamlazz.hu számlázás | Saját esemény kezelés | Partner esemény kezelés | jegy.hu integráció | Nézőtér szerkesztés

Broadway jegyiroda – Jegy értékesítést támogató weboldal és backoffice rendszer fejlesztése.

FELADAT RÉSZLETES LEÍRÁSA

A rendszer a Broadway jegyiroda saját partnerei jegyeinek értékesítését támogatja. A partner jegyértékesítések a jegy.hu integrációjával kerültek megvalósításra. A jegy.hu API-jához kapcsolódva az ott partner értékesítésre jelölt események meghatározott időnként szinkronizálódnak, majd a weboldalon megjelenésre kerülnek.

A Broadway jegyiroda saját eseményeire is egyazon rendszeren belül értékesítheti saját jegyeit. Az eseményekhez szükséges nézőterek szerkesztése, jegyképek kialakítása is rendszeren belül történik.

A saját jegyek fizetése a Barion integrációján keresztül történik, majd a Számlázz.hu számlázó rendszerén keresztül állít ki számlát a rendszer a vásárlónak.

06

GREIF BSC EUROPE KFT.

Multinacionális értékesítés kontrolling | Riport feldolgozás | Konszolidálás | Havi riport generálás | Költségvetés kezelés | Havi zárás | Döntési fa kezelés | MS SQL szerver | Excel | Online rendszer

Greif BSC Europe Kft. – A cégcsoport leányvállalatai havi értékesítési riportjainak feldolgozását és konszolidálását, és havi jelentések generálását támogató kontrolling rendszer kifejlesztése

FELADAT RÉSZLETES LEÍRÁSA

A Greif BSC Europe Kft. végzi az újrahasznosítható logisztikai csomagoló eszközöket gyártó Greif cégcsoport értékesítési kontrollingját. A projekt keretében a korábbi Microsoft Access alapú megoldás került kiváltásra egy Microsoft SQL szerverre épülő rendszerrel, mely a riportokban szereplő adatok feldolgozása, kontrolling besorolása, konszolidációja során alkalmazott döntési fát transzparensen leképezi, így minden egyes a rendszerbe kerülő értékesítési adat értéke, besorolásának oka ellenőrizhetővé vált a kontrollerek számára. A rendszer a leányvállalatok által beküldött, a rendszerbe feltöltött Excel formátumú havi bevételi és költség jelentések formai és riporton belüli, riportok közötti valamint törzsadatokkal összevetett konzisztencia elemzését elvégzi, az esetleges hibákról részletes hiba jelentést készít. A már feldolgozott, korábbi időszaki adatok védelmét havi zárási renddel biztosítja a rendszer. A rendszer használatával, a korábbi, több fő számára napokig tartó adatfeldolgozási idő töredékére csökkent. A lezárt időszakokra egyesével vagy tömegesen legenerálhatók a rendszerből az egyes leányvállalatok számára a standard értékesítési havi riportok. A rendszer a riportokkal kapcsolatosan, a leányvállalatok részéről rögzített megjegyzéseket is kezeli.

07

EXCLUSIVE CHANGE CÉGCSOPORT

HR rendszer | Cégcsoport | Munkaszerződés kezelés | Munkabeosztás | Munkarend | Helyettesítés | Szabadságkeret kezelés | Váltott munkahét | Betegség | Jelenléti ív | Riportálás

Exclusive Change cégcsoport – Cégcsoport szintű HR rendszer fejlesztése

FELADAT RÉSZLETES LEÍRÁS

A rendszer lehetővé teszi a cégcsoport cégeiben dolgozó munkatársak nyilvántartásba vételét, munkaszerződések rögzítését. A rendszerbe fel lehet vinni az egyes valutaváltó helyeket, és azok nyitva tartását, valamint (váltott hetes) munkarendjét. A rendszerben szereplő munkatársak ledolgozandó órái alapján optimalizálni lehet a munkabeosztást, és a rendszer segítségével hatékonyan kezelhető a többek között szabadság vagy betegség miatt szükségessé váló helyettesítések megszervezése, és nyilván tartása. A rendszer elektronikus jelenléti ívet vezet, és kimutatásokkal támogatja a bérszámfejtést.

08

Magyarországi kórházak

Betegazonosító rendszer | Karszalag | QR kód | HIS integráció | Gyógyszerelés | Transzfúzió | Gyógyszerbeadás | Ápolási tevékenység | WHO beavatkozás | Zebra készülék | Mobil eszköz | Web

Kórházi HIS rendszerekhez illeszkedő beteg azonosító, beteg biztonsági rendszer fejlesztése és bevezetése

FELADAT RÉSZLETES LEÍRÁSA

A rendszer támogatja betegfelvétel során a beteghez egyedi karszalag hozzárendelését, és a karszalagon szereplő QR kód alapján a beteg azonosítását Zebra készülékeken és standard mobil eszközök használatával. A rendszer támogatja az illeszkedő HIS rendszerből egyes a beteggel kapcsolatos adatok, pl. név, ismert allergiák lekérését. A rendszer betegbiztonsággal kapcsolatos funkcionalitása folyamatosan bővül. Jelenleg támogatott funkcionalitás: gyógyszerelés lekérése HIS rendszerből, gyógyszerbeadás rögzítése karszalag alapján azonosítva a beteget, előírt transzfúziók megjelenítése, beadott transzfúziók rögzítése, beteggel kapcsolatos ápolási tevékenységek lekérése, ápolási tevékenységek rögzítése, vitális eredmények (mérések) rögzítése és HIS-nek történő átadása, laborvizsgálatok rögzítése és HIS-nek történő átadása, WHO beavatkozások rögzítése és HIS-nek történő átadása.

09

ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT (ÁEEK)

Tanácsadás | Koncepció | Specifikáció | Sürgősségi betegellátás | Ellátási alaptérkép | Betegút menedzsment | Adatvagyon hasznosítás | Adattárház | Üzleti intelligencia | Integráció

Az EFOP-1.9.6-16 Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések kiemelt projekt keretében sürgősségi diszpécser döntéstámogató rendszer fejlesztéséhez szükséges szakértői szolgáltatás, valamint a projekt C-komponensének keretében az ágazati adatvagyon hasznosítás fejlesztéséhez szükséges szakértői szolgáltatás.

FELADAT RÉSZLETES LEÍRÁSA

A sürgősségi diszpécser döntéstámogató rendszer fejlesztése kapcsán elvégzett munka célja hazai sürgősségi rendszerben használható olyan, a sürgősségi ellátás feladatait támogató informatikai rendszer koncepcionális megtervezése, mely legalább az alábbi főbb területeket magába foglalja

 • A sürgősségi osztály betegfelvételi és egyéb adatrögzítési folyamatainak elektronikus támogatása
 • Döntéstámogatás a szakmai minőség javítása érdekében protokollok, illetve jó gyakorlat alapján
 • Betegút menedzsment, folyamatmenedzsment támogatása
 • Valamennyi keletkező elemi adat összegyűjtése, elemzése
 • Adatkapcsolat egyéb ágazati illetve kórházi egészségügyi információs rendszerekkel

Az ágazati adatvagyon hasznosítás fejlesztése kapcsán elvégzett munka célja az egészségügyi ágazatban felhalmozott adatvagyon hasznosítás további lehetőségeinek feltérképezése és döntés előkészítési javaslatok megtétele konkrét adatvagyon hasznosításokra.

A projekt az alábbi célokat fogalmazta meg:

 • Felmérni az ágazati adatvagyon elemeit, amelyekre a C-komponensben megvalósítandó adatvagyon hasznosítás irányul.
 • A felmért adatvagyon adatköreinek tartalmi vizsgálata alapján koncepcionális javaslatot adni az adatkörök integrációjára és az integrált adatkörökre definiálható, lehetséges riportok tartalmára.
 • Felmérni az ÁEEK által használt, illetve a piacon fellelhető adattárház és üzleti intelligencia megoldásokat, és döntés előkészítő szakértői javaslatot adni a kialakítandó rendszer számára legalkalmasabb eszközökre vonatkozóan.

Az adatvagyon kiaknázó rendszer koncepciójában szereplő, tervezett adatkörökre alapozva specifikálni egy ellátási alaptérkép adattárat és egy ezt kiaknázó adatpiacot, amelyben az intézményfejlesztési döntések meghozatalához szükséges riportok előállhatnak.

1054 Budapest, Alkotmány utca 4. 4. em. 15.

Tudjon meg többet rólunk a Linkedin-en


Adatvédelmi Nyilatkozat | plensys.hu @ Copyright 2020